Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1622
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā MK sēdes protokollēmuma projekta 4.punktā norādīto, ka jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu skatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālajās iespējas, nepieciešams anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” punktā “Vai projekts skar šo jomu?” vārda “Nē” vietā norādīt vārdu “Jā”. Vienlaikus nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas punktu “Cita informācija”, pirms tajā iekļautās informācijas - norādot, ka Labklājības ministrija sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā priekšlikumu starpnozaru prioritārajam pasākumam par papildu nepieciešamo finansējumu konvencijā paredzēto pasākumu īstenošanai 2024.gadam un turpmāk ik gadu, savukārt, pēc tajā iekļautās informācijas - norādot, ka gadījumā, ja netiks atbalstīta papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršana, likumprojekta izpildē iesaistītās ministrijas konvencijā paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošinās tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-