Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
07.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Ierosinām MK noteikumu 19.10. apakšpunktā precizēt, ka pašnodarbinātai personai dokumentu (izziņu), kas apliecina pēdējos sešos mēnešos gūtos ienākumus no pašnodarbinātas personas aktivitātēm (ne mazāk kā Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas iepriekšējā gadā apmērā, piemērojot koeficientu 2,5), var izsniegt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas  dalībvalsts nodokļu administrācija vai sociālās apdrošināšanas iestāde.
Piedāvātā redakcija
-