Atzinums

Projekta ID
22-TA-263
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
41.1 Ja lietotājam piemēro centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, lietotājam izrakstītajā rēķinā norāda skaidrojošu informāciju par: 
Iebildums
Ievērojot to, ka Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" kontekstā ar "lietotāju" saprot jebkuru siltumenerģijas lietotāju, t.sk., saimnieciskās darbības veicēju, savukārt, Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumprojekta 6.panta pirmā daļa paredz atbalstu tikai mājsaimniecības lietotājiem, lūdzam precizēt noteikumu (grozījumu) projektu, lai nodrošinātu atbilstību Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumprojekta 6.panta pirmajai daļai. Atbilstoši precizējumiem noteikumu projektā lūdzam precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-