Atzinums

Projekta ID
22-TA-3130
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 1.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” piešķirt Kultūras ministrijai 902 780 euro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā, tai skaitā:
 
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 1.2.apakšpunkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
1.2. 100 906 euro Rundāles pils muzejam Rundāles pils jumta pārbūves darbu veikšanai.