Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Sabiedrības integrācijas fonds
Atzinums iesniegts
29.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Aicinām pievienot informāciju 76. lpp.

 
Piedāvātā redakcija
ĪSTENOJAMIE UZDEVUMI:
Pie 1. uzdevuma kā līdzatbildīgo pievienot SIF

Nr. - 1.
Līdzatbildīgie - Visas ministrijas, pašvaldības, NVO, SIF
2.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Aicinām pievienot informāciju 30. lpp. ar 5. darbības rezultātu.
Pamatojums – Valdības rīcības plāna 101. uzdevums

 
Piedāvātā redakcija
DARBĪBAS REZULTĀTS:
Ikvienam iedzīvotājam pieejams pašvaldību nodrošināto pakalpojumu ģimenēm ar bērniem apkopojums tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

ĪSTENOJAMIE UZDEVUMI:
Nr. - 5
Uzdevums - Ikvienam iedzīvotājam nodrošināt līdzvērtīgu informāciju par pašvaldību nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem pieejamību
Atbildīgā institūcija - SIF
Līdzatbildīgie - pašvaldības
Sasaiste ar NAP2027 - [102]
3.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Aicinām pievienot informāciju 46. lpp. ar valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecības programma” piedāvājumu ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti.

Pamatojums – Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta 6. punkts un 2021. gada 1. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 352 “Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība”.

 
Piedāvātā redakcija
No 01.06.2021. ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, tiek izsniegta apliecība “Goda ģimene” valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecības programma” ietvaros, kuru uzrādot var saņemt atlaides vai īpašos piedāvājumus pie vairāk nekā 450 programmas dalībniekiem visā Latvijā, t.sk., piemēram, saņemt valsts atbalstu atvieglojumam par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un bērna brāļiem, māsām izmantot atlaidi reģionālajā sabiedriskajā transportā ar 90 % atlaidi. Vairāk informācijas: www.godagimene.lv.
4.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Aicinām papildināt informāciju 2. lpp. ar Sabiedrības integrācijas fonda izmantoto saīsinājumu.
 
Piedāvātā redakcija
SIF – Sabiedrības integrācijas fonds