Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Biedrība Latvijas mednieku asociācija
Atzinums iesniegts
24.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Norādām, ka izstrādājot šo noteikumu projektu, praktiski vispār nenotika konsultācijas ar nozares nevalstiskajām organizācijām. Zemkopības ministrija aicināja tikai uz vienu darba grupas sēdi, kurā panāktā vienošanās netika ņemta vērā, iesniedzot noteikumu projektu Ministru kabinetam. Šāda rīcība ir pretrunā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu, kura mērķi ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija noteikumu projektā nav ņēmusi vērā nosacījumus, par kādiem tika panākta vienošanās darba grupā, LATMA kategoriski iebilst pret 3.7.1. un 3.7.3. apakšpunktos minētajām summām. Ņemot vērā to, ka pieaug briežveidīgo medījamo dzīvnieku nodarītais postījumu apmērs un to, ka mednieku kolektīviem tiek piešķirtas pat līdz 200 nomedīšanas atļaujas, nodevas celšana par aļņu un staltbriežu nomedīšanas atļaujām novedīs pie tā, ka mednieki neizņems visas piešķirtās atļaujas, neizpildīs noteiktos nomedīšanas apjomus gluži vienkārši tādēļ, ka mednieku kolektīvam, kuram ir biedrības statuss, nav tādu līdzekļu. Diemžēl atsevišķos gadījumos tas novedīs arī pie malumedībām.  
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
LATMA izsaka iebildumu par 3.8.1.apakšpunkta redakciju. Pirmkārt ieviešot šādu samaksu par tiesībām ārvalstniekiem medīt Latvijā, mūsu valst skļūst par vienu no dārgākajām Eiropas Savienības valstīm šajā jomā, kas neveicinās nedz tūrismu, nedz arī vēlmi ierasties Latvijā medībās.Ja būs iespēja izvēlēties, medību tūristi dosies medīt uz Lietuvu un Igauniju, jo pirmajā vispār nav nodevas par tiesībām medīt valstī, bet ortrajā- ārvalstu medniekam jāmaksā tāda pati nodeva kā Igaunijas pilsoņiem.
Otrkārt norādām, ka līguma par Eiropas Savienību 9.pantā ir noteikts, ka visās darbībās ES ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās. Tādēl ir diskriminējoši Eiropas Savienības pilsoņiem noteikt lielāku nodevu par mednieka sezonas karti nekā Latvijas pilsoņiem.
Priekšlikums par ārvalst mednieka atļauju medīt Latvijā noteikt tādu pašu summu kā par mednieka sezonas kartes izsniegšanu Latvijas pilsonim, proti 30 eiro.
Piedāvātā redakcija
-