Atzinums

Projekta ID
22-TA-3464
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai noteikumu projektā, pagarinot projekta nacionālo iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņu līdz pieciem gadiem pēc projektu pabeigšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim, noteiktais jaunais termiņš būs atbilstošs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmai “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības 2014.–2020. gada plānošanas perioda fondu regulējumam.
 
Piedāvātā redakcija
-