Atzinums

Projekta ID
21-TA-1788
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
10.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvais ziņojums un MK protokollēmuma projekts paredz uzdevumu Ārlietu ministrijai iesniegt plānoto pasākumu sarakstu, uzskatām, ka arī pasākumu īstenošanai nepieciešamais finansējums ir jāsagatavo un jāiesniedz centralizēti. Iebilstam pret informatīvajā ziņojumā (3. lpp.) rakstīto, ka darbs pie prioritāšu noteikšanas un pasākumu plānošanas sniegs iespēju nozaru ministrijām un citām prezidentūras plānošanā iesaistītajām institūcijām pieprasīt nepieciešamo papildus finansējumu no valsts budžeta 2022. gada ietvaros, jo 2022. gada valsts budžets ir pieņemts. Norādām, ka Kultūras ministrijai nav paredzēti resursi prezidentūras pasākumiem, kā arī būtiski, ka jebkādu pasākumu plānošanai ir jāveic sagatavošanas priekšdarbi jau 2022. gadā, kam arī nepieciešams finansējums, bet tas nav paredzēts 2022. gadā Ārlietu ministrijai jau piešķirtā finansējuma ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
Lūdzam informatīvajā ziņojumā iekļaut informāciju par mehānismu par finansējumu pasākumu plānošanai un īstenošanai, tā piešķiršanu un sadalījumu starp resoriem, kā arī attiecīgi precizēt MK protokollēmuma projektu.