Atzinums

Projekta ID
22-TA-1530
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projektam pievienoto Ministru kabineta rīkojuma projektu (turpmāk – rīkojuma projekts), Plāna reto slimību jomā 2023.-2025. gadam (turpmāk – plāna projekts) saīsinājumu norādot projektam pievienotā rīkojuma projekta 1. punktā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projektu, vispirms nosakot, ka plāna projekts tiek apstiprināts un tikai pēc tam nosakot Veselības ministriju par atbildīgo institūciju plāna projekta īstenošanā, noteikto pasākumu izpildes koordinēšanā un pārraudzībā, tādējādi nodrošinot loģisku rīkojuma projektā ietverto uzdevumu secību.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt plāna projekta 2.10. apakšnodaļas devīto rindkopu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā noteiktajam. Norādām, ka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajai daļai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus ir tiesības saņemt šādām personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību:
1) personām ar invaliditāti,
2) personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju,
3) personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāda pakalpojuma nepieciešamība noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā,
4) personām ar anatomiskiem defektiem — protēzi vai ortopēdiskos apavus.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Plāna projekts
Priekšlikums
Tiesiskās noteiktības nolūkā lūdzam papildināt plāna projekta 2.10. apakšnodaļas devīto rindkopu ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Plāna projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt plāna projektu atbilstoši plāna projektā norādītajiem saīsinājumiem EK, ES, MK, NA, NVO, PAH, Plāns, PSKUS, RAKUS, RS, S2 veidlapa, VM, ZIKS un Pamatnostādnes.
Piedāvātā redakcija
-