Atzinums

Projekta ID
21-TA-554
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS)  viennozīmīgi atbalsta Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"". Kā arī uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka projektā iekļautās normas stājas spēkā līdz 2022.gada 1.janvārim.

Tomēr tā kā šajos noteikumos ir nepieciešami arī virkne citu grozījumu, piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldība ar 29.10.2021.vēstuli Nr.RD-21-1886-nd norādīja uz virkni citu lietošanas mērķu notiekšanas problemātiku, kas jāatrisina šajos noteikumos, bet nav iekļauts projektā, kā arī ņemot vērā faktu, ka 2020. gada 18. februārī pieņemot Ministru kabinetā noteikumus Nr. 105 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"" tieši dēļ LPS norādītās problemātikas- daļai normu spēkā stāšanās laiks tika atlikts, lai par tām varētu notikt padziļināta diskusija, kas joprojām nav noslēgusies, lūdzam pievienot jaunu Ministru kabineta protokollēmuma projekta uzdevumu, paredzot pienākumu Tieslietu ministrijai 2022.gada laikā iesniegt grozījumus šajos noteikumos.  
Piedāvātā redakcija
3. Tieslietu ministrijai līdz 2022.gada _______________ , saskaņojot ar Latvijas Pašvaldību savienību,  iesniet noteiktā kārtībā grozījumus Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"".