Atzinums

Projekta ID
21-TA-882
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
16.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Lūdzam ierosināt ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā paredzēt visā dzelzceļa līnijā “Rīga – Valmiera”, ne tikai līdz Cēsīm, bet SAM 6.2.1.2. aktivitātēs un mērķos, iekļaujot arī dzelzceļa staciju Valmieras pilsētā, izsakot sadaļu “Tiesību akta nepieciešamība” jaunā redakcijā, kā arī paredzot nepieciešamās aktivitātes pārējās 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi sadaļās.
Piedāvātā redakcija
 “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība:
Projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts 2021.gada 27.jūlijā un projekta īstenošana tiks turpināta atbilstoši noslēgtajam līgumam piešķirtā finansējuma ietvaros līdz 2023.gada 26.decembrim. Projekta mērķis ir uzlabot dzelzceļa pasažieru apkalpošanas kvalitāti un drošību TEN-T dzelzceļa tīklā, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras pieejamību visiem lietotājiem, īpaši personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, modernizējot esošās un izbūvējot jaunas pasažieru stacijas dzelzceļa līnijās: Rīga – Jelgava, Rīga – Tukums, Rīga – Krustpils, Rīga – Skulte (modernizācija) un jaunu staciju būvniecība līnijās: Rīga – Bolderāja un Rīga – Valmiera.”