Atzinums

Projekta ID
23-TA-2038
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"
Atzinums iesniegts
28.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS ir iepazinusies ar informatīvā ziņojuma projektu un izsaka šādus priekšlikumus:
1. Pateicamies par Samita starptautiskās pilsoniskās sabiedrības pasākumu pieminēšanu, vienlaikus aicinām papildināt ziņojuma 1.sadaļas rindkopu par Latvijas ziņojumiem ALPF ar Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdarbību šajā procesā, tai skaitā, ievietojot arī saites uz izstrādātajiem papildus ziņojumiem. 
2. Pozitīvi vērtējam ievietoto atsauci uz Valsts kontroles revīziju un modeļa un metožu izstrādi līdz 2024.gada beigām, tomēr aicinām izvērtēt iespēju šo darbību definēt kā vienu no Latvijas apņemšanās punktiem, tai skaitā, iesaistot nevalstiskās organizācijas un citus partnerus. IAM lokalizēšana, popilarizēšana un sadarbību veidošana līdz šim daudzējādā ziņā ir bijusi Latvijas NVO brīvprātīga iniciatīva, tādējādi tik nozīmīgā notikumā kā Samits šāda apņemšanās būtu augstu vērtējama.
3.Lūdzam papildināt pie 4.apņemšanās par OAP informāciju, ka OAP ir pieaudzis dēļ Krievijas agresīvā kara Ukrainā, tai skaitā, bēgļu izmaksām, jo pretējā gadījumā informācija var tikt maldīgi uztverta, ka Latvija ir būtiski pati palielinājusi OAP, apzinoties šīs jomas nozīmīgo devumu starptautiski. Vēršam uzmanību, ka papildus finansējums Ukrainai tiek pozitīvi vērtēts, jo nesamazina citas attīstības programmas. 
4.Lūdzam papildināt ar precīzāku informāciju par atbalstu Ukrainas rekonstrukcijai ar Ekonomikas ministrijas pieņemtajiem lēmumiem, jo šobrīd tiesību akts par tiem jau tiek virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā. 
Piedāvātā redakcija
-