Atzinums

Projekta ID
21-TA-381
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
22.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam veikt precizējumus noteikumu Nr.812  “40. veidlapā Nr. 2-pētniecība "Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 20__. gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2019/2152 prasību piemērošanu (40. pielikums)” un noteikt, ka šajā veidlapā ir jāsniedz  informācija arī par veiktajiem attīstības darbiem.

Pamatojums:
Ministru prezidenta 2021.gada 12.maija rezolūcija Nr. 2021-1.1.1/28-28 - par nepieciešamiem uzlabojumiem pētniecības un attīstības statistikas datu iegūšanai, t.sk. izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus.
Pamatojoties uz minēto rezolūciju, ir izstrādāti grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likumā (iesniegti Saeimā 08.10.2021.), lai nodrošinātu, ka vidējo un lielo sabiedrību finanšu pārskatos tiek iekļauta detalizēta informācija par pētniecības un attīstības izmaksām, tādējādi radot iespēju iegūt detalizētākus pētniecības un attīstības statistikas datus, t.sk. izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus.  Minēto grozījumu sagatavošana tika atbalstīta Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padomes (izveidota ar Ministru prezidenta 2019. gada 10. jūnija rīkojumu Nr. 149) 2021. gada 30. jūnija sēdē.
Tā kā minētie grozījumi tika izstrādāti tieši statistikas datu iegūšanai no finanšu pārskatiem,  lūdzam veikt atbilstošas izmaiņas statistikas atskaitē, t.i., 40.pielikumā noteiktajā veidlapā un noteikt, ka šajā atskaitē tiek uzrādīta ne tikai informācija par pētniecības darbiem, bet arī par veiktajiem attīstības darbiem.

 
Piedāvātā redakcija
-