Atzinums

Projekta ID
23-TA-2433
Atzinuma sniedzējs
"Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrība"
Atzinums iesniegts
07.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
7. Papildināt ar 36.3 punktu šādā redakcijā:
Iebildums

Fiksētu kombināciju lietošana kardiovaskulāro slimību ārstēšanā ir galvenais ārstēšanas līdzestības nodrošināšanas veids. Tas ir pierādīts pētījumos, klīniskajā praksē un, svarīgākais, to nosaka Eiropas Kardiologu biedrības vadlīnijas. Pamats – fiksētu devu kombinācijas būtiski efektīvāk ļauj sasniegt ārstēšanas mērķus. Ne tikai asinsspiediena un holesterīna vajadzīgo līmeni, bet arī  efektīvi samazināt kardiovaskulāro notikumu biežumu un mirstību. Pasaules Veselības organizācija uzsver, ka līdzestības veicināšana veselības uzlabošanā var sniegt lielāku pienesumu nekā jaunas tehnoloģijas (tajā skaitā jaunas molekulas). 2024. gada 30. janvārī Eiropas Parlamentā notika sēde, kas tika veltīta līdzestības nozīmei kardiovaskulāro slimību ārstēšanā. Eiropas Parlamenta līmenī tika spriests par nepieciešamību kardiovaskulārajiem pacientiem  samazināt lietojamo tablešu skaitu un veicināt fiksētu kombināciju plašāku lietošanu.
Plānotās izmaiņas MK 899 noteikumos rada apstākļus, kad daļa no kardiovaskulāro pacientu ārstēšanā tik ļoti nepieciešamajām fiksētajām kombinācijām var tikt svītrotas no kompensējamo zāļu saraksta. Ražotāji ir informējuši Latviajas Kardiologu biedrību un Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrību, ka nespēs nodrošināt prasīto cenu samazinājumu vairākām populārām fiksēto devu kombinācijām, kurām Latvijas tirgū nav analogu. Tādā gadījumā medikamenti visticamāk tiks svītroti no kompensējamo zāļu saraksta un tūkstošiem pacientu vairs nebūs iespējas lietot savu iepriekšējo terapiju, vai arī būs jāpāriet uz kombināciju sastāvdaļu lietošanu atsevišķās tabletēs. Tas būtiski pasliktinās pacientu līdzestību, ārstēšanas mērķu sasniegšanu un kardiovaskulāro prognozi. Tāpat apspriešanā nonākusī 899. noteikumu versija radīs situāciju, kurā Latvijas tirgus kļūs nepievilcīgs  jaunu fiksētu kombināciju ienākšanai. Tādējādi nākotnē Latvijas pacienti varētu palikt bez daudzām divu, trīs un četru medikamentu fiksētām kombinācijām, kuras būs pieejamas citās valstīs.

Aicinām nepieļaut plaši lietotu fiksētu kombināciju, kurām nav līdzvērtīgu analogu, izņemšanu no kompensējamo zāļu saraksta un diskutēt ar ražotājiem, lai rastu tādus MK 899. noteikumu formulējumus, kas ir pieņemami visām iesaistītajām pusēm, neapdraud pacientu ārstēšanu un nepasliktina līdzestību.   
Piedāvātā redakcija

Tādējādi atbalstām priekšlikumu izteikt 36.3 punktu šādā redakcijā:
"36.3 A sarakstā iekļaujamo un iekļauto kombinēta sastāva perorālo zāļu formu zāļu aptiekas cena, kuru references cena ir virs 10 euro/mēnesī, nedrīkst pārsniegt 100% cenu starpības slieksni no aprēķinātās references cenas, rēķinot atbilstoši terapeitiskajai diennakts devai. Ja aprēķinātā references cena ir līdz 10 euro mēnesī, A sarakstā iekļaujamo un iekļauto kombinēta sastāva perorālo zāļu formu zāļu aptiekas cena drīkst būt ne augstāka kā 10 euro/ mēnesī virs references cenas."
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
5. Izteikt 16.3 punktu šādā redakcijā:
Priekšlikums
2020. gada aprīlī Latvijas Republikā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 kas paredz, ka pacientam nav tiesību, aptiekā piemaksājot cenas starpību, izvēlēties valsts kompensētos medikamentus. Diskusiju laikā pirms grozījumu ieviešanas Veselības ministrija solīja pēc gada izvērtēt šo grozījumu ietekmi ne tikai uz budžetu, bet arī uz pacientu aprūpi kopumā, līdzestību un tml. 
         Klīniskajā praksē redzam, ka pacienti nav apmierināti ar esošo kārtību un nevajadzīga zāļu mainība mazina pacientu uzticību ārstēšanas procesam un pasliktina līdzestību, līdz ar to ietekmējot ārstēšanas efektivitāti.  
         2022. gadā 23 nevalstiskas organizācijas vērsās Veselības ministrijā ar lūgumu veikt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 (skat. pievienoto vēstuli), bet nekāda rīcība esošās kārtības izmaiņu virzienā no ministrijas puses nesekoja. 
         Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves iemesls valstī. Absolūtais vairums šo slimību ir hroniskas, un tās jāārstē visu pacienta atlikušo mūžu. Laba līdzestība ir hronisku slimību ārstēšanas stūrakmens un bez tās nav iespējams nodrošināt ārstēšanas efektivitāti. Savukārt ārstēšanas efektivitātes pieaugums kardiovaskulāro slimību gadījumā nodrošina labāku prognozi un pagarina dzīvildzi. Tādējādi valstij tiek nodrošināts ekonomisks ieguvums, jo samazinās izdevumi par kardiovaskulaŗo slimību komplikāciju ārstēšanu un iedzīvotājiem pagarinās veselīgi nodzīvoto gadu skaits.  

         Nolūkā uzlabot pacientu uzticēšanos ārstēšanas procesam un līdzdalību tajā, lūdzam iestrādāt MK noteikumos Nr 899 normas, kas piešķirtu pacientiem tiesības izvēlēties aptiekā konkrētu  valsts kompensētu medikamentu, ja cenu starpība ir neliela (piemēram, līdz 1 EUR). Tas nozīmē - ja ārsta izrakstītajam vispārīgajam zāļu nosaukumam atbilst vairāki medikamenti, pēc pacientu izvēles,  piemaksājot cenas starpību (kas bieži vien ir tikai daži centi), pacientiem būtu iespēja  turpināt iesākto ārstēšanu un izvairīties no nevajadzīgām terapijas maiņām. Tas uzlabotu pacientu uzticēšanos un līdzestību. Tādējādi bez papildus valsts finansiāliem resursiem tiktu nodrošināti labāki ārstēšanas rezultāti un nodrošināta medikamentozās terapijas kontinuitāte.
        
Piedāvātā redakcija
  Augstākminētā sakarā atbalstām 16.3 punkta jau iesniegtos grozījumus sekojošā redakcijā:

"A saraksta zāļu un medicīnisko ierīču uz laiku samazinātā kompensācijas bāzes cena, saskaņā ar noteikumu 28.punktu no tās aprēķinātā aptiekas cena nedrīkst būt zemāka par kompensējamo zāļu sarakstā jau noteikto references cenu, vai zemāka par atbilstoši šo noteikumu 62.2 punktam noteikto zemāko piedāvāto cenu."