Atzinums

Projekta ID
21-TA-1585
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
             Ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta 2021.gada 7.decembra rīkojumu Nr.928 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) jau ir atbalstīts finansējums 33 apavu žāvētāju iegādei 527,47 euro apmērā, kā arī viena apavu žāvēšanas moduļa iegādei 1 529,54 euro apmērā, lūdzam sniegt skaidrojumu par sagatavotajā Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācijas pielikumā “Kopsavilkums par papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas” atkārtoti iekļautajiem izdevumiem 50 apavu žāvētāju iegādei 799,21 euro apmērā un 2 apavu žāvēšanas moduļu iegādei 3059,75 euro apmērā vai precizēt Ministru kabineta rīkojuma projektā pieprasīto finansējuma apmēru, no tā svītrojot iepriekš minētās izdevumu pozīcijas.
 
Piedāvātā redakcija
-