Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-471
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
14.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība atzinīgi vērtē normu, ka ainavu aizsardzības zonā minimālā zemes vienības platība samazināta no 10 hektāriem uz 3 hektāriem un atbalsta normatīvā akta tālāku virzību. Tomēr vēršam uzmanību, ka  īpašumos, kas atrodas dabas lieguma ainavu aizsardzības zonā krasta kāpu aizsargjoslā, saglabājas nosacījums, ka katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem, jo to nosaka likuma “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” 21. pants.  LPS ieskatā ir nepareizi, ka normatīvā akta projektā tiek iekļauta norma, kas ir pretrunā ar citu normatīvo aktu, šajā gadījumā likumu “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” (tiesību normas hierarhijas - augstāka juridiskā spēka ziņā), vēl jo vairāk tādēļ, ka šādam ierobežojumam par 10 hektāru platību nav zinātniska pamatojuma.  Tādēļ lūdzam sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kas paredz  izstrādāt un virzīt likuma “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” grozījumus, paredzot izslēgt 21. pantu. 
Piedāvātā redakcija
-