Atzinums

Projekta ID
21-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 1.punktā norādīto valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatkapitālā ieguldāmo finansējuma apmēru, jo atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra sēdes protokola Nr.73 47.§ 8.punktam un anotācijas pielikumā sniegtajai informācijai finansējums norādīts 143 250 euro apmērā, nevis 143 469 euro apmērā, attiecīgi precizējot rīkojuma projekta 2.punktā norādīto finansējuma apmēru un anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam precizēt anotācijas pielikumu, tajā atstājot informāciju tikai par rīkojuma projektā norādītajām ārstniecības iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Atbilstoši anotācijas 3.sadaļas 6.punktā “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins” norādītajam rīkojuma projekts paredz palielināt pamatkapitālu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, lai segtu izdevumus, kas radušies jaunu gultu, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei. Savukārt atbilstoši rīkojuma projektam paredzēts visu finansējumu pilnā apmērā piešķirt uzreiz. Līdz ar to precizējama anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegtā informācija.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam salāgot anotācijas 1.3.apakšsadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” punktā “Pašreizējā situācija” sniegto informāciju, ka uz š.g. 15.novembri varētu būt pieejamas 3253 gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai, ar anotācijas 1.2.pielikumā norādīto informāciju, ka uz š.g. 15.novembri būs pieejamas 3233 gultas.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam salāgot anotācijas 1.3.apakšsadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” punktā “Problēmas apraksts” sniegto informāciju, ka uz 01.11.21. būs pieejamas 2250 gultas, uz 05.11.- 08.11.21. – 2822 gultas, uz 15.11.21. – 3253 gultas, ar anotācijas 1.2.pielikumā norādīto informāciju, ka uz 01.11.21. būs pieejamas 2230 gultas, uz 05.11.-08.11.21. – 2802 gultas, uz 15.11.21. – 3233 gultas.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ievērojot anotācijas 3.sadāļā minēto, ka "Publisko resursu ieguldījums valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiks sniegts ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumus.", lūdzam arī rīkojuma projektā ietvert punktu, kurā tiktu norādīts,saskaņā ar kādu komercdarbības atblasta kontroles regulējumu tiks sniegts rīkojuma projektā 1.punktā paredzētais finanšu līdzekļu piešķīrums.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, pirms vārda “sabiedrības” divās vietās lietojot vārdu “valsts”, attiecīgi precizējot anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam svītrot anotācijas 1.1.apakšsadaļas “Pamatojums” punktā “Apraksts” lietotos vārdus “rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un MK”.
Piedāvātā redakcija
-