Atzinums

Projekta ID
23-TA-1129
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
23.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas pašreizējās situācijas teksta daļā “Izstrādājot Sistēmu, tiks izvērtētas un izmantotas publiskā sektora rīcībā jau esošās informācijas sistēmas un risinājumi, piemēram, portāls Latvija.lv, Oficiālā elektroniskā adrese, Vienotās pieteikšanās modulis, Digitālās veselības (e-Veselības) informācijas sistēma, Valsts izglītības informācijas sistēma u.c., tādējādi pārizmantojot jau esošu funkcionalitāti un ļaujot Sistēmas lietotājiem izmantot jau esošās lietotāju saskarnes Sistēmas darbību veikšanai.Sistēmas ieviešana tiks veikta iteratīvi, tādējādi nodrošinot ātrāku rezultātu izmantošanas iespēju, kā arī ļaujot elastīgāk veikt Sistēmas pilnveidojumus” 
un teksta daļā
"Veselības ministrijas resora informācijas sistēmām (Digitālā veselības (Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas informācijas sistēma)"

atbilstoši iepriekš atzinumos norādītajam, aicinām aizstāt vārdus “Digitālās veselības informācijas sistēma” ar vārdiem “Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma (e-Veselības sistēma)” (darbības kārtību regulē MK 11.03.2014. noteikumi Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu").
 
Piedāvātā redakcija
Izstrādājot Sistēmu, tiks izvērtētas un izmantotas publiskā sektora rīcībā jau esošās informācijas sistēmas un risinājumi, piemēram, portāls Latvija.lv, Oficiālā elektroniskā adrese, Vienotās pieteikšanās modulis, Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma (e-Veselības sistēma), Valsts izglītības informācijas sistēma u.c., tādējādi pārizmantojot jau esošu funkcionalitāti un ļaujot Sistēmas lietotājiem izmantot jau esošās lietotāju saskarnes Sistēmas darbību veikšanai. Sistēmas ieviešana tiks veikta iteratīvi, tādējādi nodrošinot ātrāku rezultātu izmantošanas iespēju, kā arī ļaujot elastīgāk veikt Sistēmas pilnveidojumus.

Veselības ministrijas resora informācijas sistēmām (Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas informācijas sistēma).