Atzinums

Projekta ID
21-TA-260
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Tieslietu ministrija uztur izziņas 12. punktā izteikto iebildumu, jo anotācijā nav sniegta informācija, vai jau ir veikts ar izglītības iestādes nosaukuma maiņu saistītu izmaksu aprēķins (sk. Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr. 51, 11.§) 3. punktu), vai to veiks reorganizācijas komisija. Lūdzam attiecīgi precizēt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Anotācijas 2. sadaļā ir sniegta informācija, ka  rīkojums tieši ietekmēs Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Minētajām iestādēm būs jāveic administratīvas funkcijas, kas saistītas ar reorganizācijas procesu.
Vēršam uzmanību, ka ietekmi uz publisko pārvaldi (valsts un pašvaldību institūcijām) apraksta anotācijas 7.1. apakšpunktā. Līdz ar to lūdzam attiecīgi aizpildīt anotācijas 7. sadaļu, jo tajā nav minēts Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests un  Valsts Izglītības attīstības aģentūra.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Iebildums
Atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā anotācijas 4.1. apakšpunktā norāda citus spēkā esošus tiesību aktus, kuros jāizdara grozījumi vai kuri jāatzīst par spēku zaudējušiem saistībā ar projektu, kā arī skaidro šādu izmaiņu nepieciešamību. Ja spēkā esošā tiesību akta atzīšana par spēku zaudējušu ir paredzēta izstrādātajā tiesību akta projektā, to norāda nevis šajā apakšpunktā, bet anotācijas 1. sadaļā. Lūdzam attiecīgi aizpildīt anotācijas 1. sadaļu, sniedzot pamatojumu rīkojuma projekta 7. punktam, jo anotācijā nav sniegta informācija par Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 816 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai" atzīšanu par spēku zaudējušu.
Piedāvātā redakcija
-