Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1803
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
18.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk tekstā – LDDK) ir iepazinusies ar Veselības ministrijas izstrādāto projektu “Konceptuālais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību” (turpmāk tekstā – Projekts) un izsaka šādus iebildumus:
LDDK iebilst pret Projekta sadaļas “I Pacientu tiešie izdevumi par veselības aprūpi un zālēm” otro rindkopu VM piedāvātajā redakcijā
Pamatojums:
Šajā ridkopā ietvertajā Balstijas valstu salīdzinājumā nav skaidrs, vai ir salīdzināts budžeta finansējums, vai finansējums kopā ar pacientu tiešmaksājumiem.
LDDK iebilst pret Projekta sadaļas “I Pacientu tiešie izdevumi par veselības aprūpi un zālēm” trešo rindkopu VM piedāvātajā redakcijā.
Pamatojums
No tā, ka Latvija no (valsts budžeta?) veselības aprūpē iegulda mazāk, tieši neizriet, ka tā arī zāļu kompensācijā iegulda mazāk. Var būt situācijas, ka valsts veselības aprūpē kopumā iegulda mazāk, savukārt zāļu kompensācijā iegulda vairāk, jo uzskata, ka tāda veida ieguldījums ļauj efektīvāk sasniegt rezultātu.
Priekšlikums:
Aizstāt vārdkopu “līdz ar to” ar vārdu “tostarp” vai citu analogu.

LDDK iebilst pret Projekta 8.lappuses pirmo rindkopu VM piedāvātajā redakcijā.
Pamatojums
Rindkopā ietvertajā salīdzinājumā nav skaidrs, vai ir salīdzināts budžeta finansējums, vai finansējums kopā ar pacientu tiešmaksājumiem. Vārds “kopumā” orientē uz pieņēmumu, ka ir domāts budžeta finansējums kopā ar pacientu tiešmaksājumiem, tomēr šāda tipa dokumentā būtu nepieciešams norādīt nepārprotami.


LDDK iebilst pret Projekta sadaļas “II Zāļu finansiālā pieejamība Latvijā” otro rindkopu VM piedāvātajā redakcijā.
Pamatojums
28,4% - 25% < nekā 33,3% - 28,4%. Līdz ar to precīzāk situāciju raksturotu vārdkopa “vairāk nekā ceturtā daļa”.  

 LDDK iebilst pret Projekta 34.lappuses otro rindkopu VM piedāvātajā redakcijā.
Pamatojums
Vārdkopa “nav konkurences” būtu atbilsīga gadījumā, ja viens tirgus dalībnieks pārņemtu visu tirgu.  LDDK ieskatā šajā gadījumā ir runa par konkurences ierobežojumiem.

LDDK iebilst pret Projekta 35.lappuses otro rindkopu VM piedāvātajā redakcijā.
Pamatojums
Vārds “visdrīzāk” ir balstīts pieņēmumā. LDDK ieskatā am nevajadzētu būt ietvertam šāda līmeņa dokumentā, tostarp arī tad, ja tas ir citāts no cita dojumenta, izņemot gadījumu, ja Projekta autori norāda uz citātā ietverto nepilnību.

LDDK iebilst pret Projekta sadaļas “VI Piedāvātais risinājums pacientu tiešo maksājumu par zāļu iegādi samazināšanai”
Pamatojums
Projektā nav piedāvāts un izvērtēts modelis pilnībā pāriet uz 100% no budžeta apmaksātām kompensējamām zālēm ar fiksētu līdzmaksājumu par katru kompensējamo zāļu izrakstīšanas epizodi.
Esošā sistēma, kas lielākajā daļā gadījumu paredz procentuālu kompensāciju, nostāda ļoti nevļamā situācijā personas, kurām ir nepieciešami komplicēti medikamenti. Un no tā neglābj neviens no piedāvātajiem variantiem, izņemot trešo, kurā ietvertais priekšlikums noteikt maksimāli pieļaujamo kopējo pacienta veikto līdzmaksājuma summu 250 euro  [kalendārajā?] gadā daļēji, bet ne pilnībā mazina šo risku, jo neparedz pieļaujamo līdzmaksājuma maksimālo apmēru par katru kompensējamo zāļu izrakstīšanas epizodi. Savukārt gada limits – 250 euro, kas var tikt sasniegts jau pirmajā reizē, daļai pacientu var būt pārāks augsts.
Piedāvātā redakcija
-