Atzinums

Projekta ID
23-TA-3262
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
18.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
219. Komersantiem, kuriem 2024. gada 1. janvārī bija spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, iesniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši šo noteikumu 19.111.  apakšpunkta nosacījumiem līdz 2024.gada 1.septembrim.
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt nepieciešamību Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"" (turpmāk – projekts) 9. un 10. punktā ietvertajā Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (turpmāk – Noteikumi) 219. un 220. punktā paredzēt, ka komersanti, kuriem uz projekta spēkā stāšanās brīdi vai kādu citu brīdi, kas ir pēc projekta spēkā stāšanās, bija spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, izpilda projektā paredzētās prasības līdz 2024. gada 1. septembrim. Vēršam uzmanību uz to, ka tie komersanti, kuri attiecīgās atļaujas (licences) būs ieguvuši pēc 2024. gada 1. janvāra un līdz projekta spēkā stāšanās brīdim, ievērojot projekta 9. un 10. punktā ietverto regulējumu, varēs nepildīt attiecīgās prasības.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
219. Komersantiem, kuriem 2024. gada 1. janvārī bija spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, iesniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši šo noteikumu 19.111.  apakšpunkta nosacījumiem līdz 2024.gada 1.septembrim.
Priekšlikums
Aicinām precizēt projekta 9. punktā ietverto Noteikumu 219. punktu, paredzot, ka komersantiem, kuriem ir spēkā esoša attiecīgā atļauja (licence), līdz 2024. gada 1. septembrim jāiesniedz tie dokumenti, kuru iesniegšanu paredz grozījums Noteikumu 19.111. apakšpunktā, nevis visus Noteikumu 19.111. apakšpunktā paredzētos dokumentus. Vēršam uzmanību uz to, ka Noteikumu 19.111. apakšpunkts jau šobrīd ir spēkā. Savukārt ar projekta 9. punktā ietverto regulējumu ir plānots noteikt, ka komersanti iesniedz tikai tos dokumentus, kurus līdz projekta spēkā stāšanās brīdim nebija jāiesniedz.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
220. Komersantiem, kuriem 2024. gada 1. janvārī bija spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem un kuri no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, uzstāda videonovērošanas kameras atbilstoši 99.5 punkta nosacījumiem un iesniedz dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši šo noteikumu 19.110 apakšpunkta nosacījumiem līdz 2024.gada 1.septembrim.
Priekšlikums
Aicinām precizēt projekta 10. punktā ietverto Noteikumu 220. punktu, paredzot, ka komersantiem, kuriem ir spēkā esoša attiecīgā atļauja (licence), līdz 2024. gada 1. septembrim jāiesniedz tie dokumenti, kuru iesniegšanu paredz grozījums Noteikumu 19.110. apakšpunktā, nevis visus Noteikumu 19.110. apakšpunktā paredzētos dokumentus. Vēršam uzmanību uz to, ka Noteikumu 19.110. apakšpunkts jau šobrīd ir spēkā. Savukārt ar projekta 10. punktā ietverto regulējumu ir plānots noteikt, ka komersanti iesniedz tikai tos dokumentus, kurus līdz projekta spēkā stāšanās brīdim nebija jāiesniedz.
Piedāvātā redakcija
-