Atzinums

Projekta ID
22-TA-632
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
20.3.tematiskās apmācības - 33,3% jeb 200 000 EUR apmērā, kur vienas vienības apmācību izmaksas vidēji sastāda 180 EUR vebināra formātā, bet klātienes formātā 193 EUR (180 EUR apmācības + 6 EUR telpas + 7 EUR kafijas pauzes) aprēķinātā proporcija ir 50% vebinārs un 50% klātiene un apmācīto skaits sastāda 1072.

Lūgums informatīvo ziņojumu papildināt ar detalizētāku skaidrojumu, kādas nozares aptver “tematiskās mācības”?
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Tiek plānots, ka pasākuma ietvaros kvalifikācijas celšana tiks īstenota 3 dažādos virzienos:
20.1. e-kursu veidā - 33,3% jeb 200 000 EUR apmērā, atbilstoši pieejamajiem datiem viena e-kursa ieviešana izmaksā vidēji 40 000 EUR, kas būtu 5 e-kursi un plānotais apmācīto skaits ir 3000 vienā e-kursā, līdz ar to 1 vienības izmaksas sastāda vidēji 15 EUR;
20.2.specializēto mācību, komandējumu un pasākumu veidā -13,3% jeb 80 000 EUR apmērā, kur izmaksas uz vienu cilvēku, ir plānotas vidēji 500 EUR un plānotais apmācīto skaits sastāda 160 dalībnieki;


Lūgums informatīvo ziņojumu papildināt ar detalizētāku skaidrojumu, vai 5 e-kursiem ir noteiktas konkrētas mērķgrupas, nozares, kuru pārstāvjiem tiks veltīti šie e-kursi, vai tie saturēs vispārēju informāciju un būs pielāgojami jebkuram publiskā sektorā strādājošam speciālistam?
Lūgums informatīvo ziņojumu papildināt ar detalizētāku skaidrojumu, kādas nozares aptver “specializētās mācības”?
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
12.1. mērķa rādītājs - 16 232 apmācītie, kas ir jāsasniedz līdz 2026. gada 31. maijam. Mērķa rādītājs ir izpildīts, kad ir apmācīti 16 232 publiskajā pārvaldē nodarbinātie – uzrādīts saraksts ar apmācītajām personām un norādi uz saņemtajiem apliecinājumiem/sertifikātiem par dalību, mācību programmu saraksts, mācību programmu apraksts un mācību programmu apmeklējuma statistika.

Lūgums informatīvo ziņojumu papildināt ar detalizētāku skaidrojumu vārdiem “publiskajā pārvaldē nodarbinātie”, t.i., kuru valsts un pašvaldību iestāžu, institūciju nodarbinātajiem paredzētas šī pasākuma ietvaros plānotās apmācības, un vai mērķauditorija ir plānota publiskajā pārvaldē konkrētās sfērās strādājošie un/vai noteiktas darbinieku grupas.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
5. Investīcijas 6.3.1.1.i. ietvaros plānots stiprināt valsts un pašvaldību institūciju kapacitāti un cilvēkresursu profesionalizāciju,

Lai pašvaldības varētu īstenot savos Attīstības plānos un Investīciju programmās noteiktos uzdevumus/projektus, t.sk., paaugstināt pašvaldības darbinieku kompetenci, lūdzam sniegt skaidrojumu, kad un kā Valsts administrācijas skola plāno atlasīt publiskās pārvaldes darbiniekus, t.sk. pašvaldību darbiniekus, kuriem būtu iespēja piedalīties profesionālās pilnveides apmācībās, semināros utt.
Piedāvātā redakcija
-