Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
30.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Priekšlikums
Ņemot vērā to, ka normas par administratīvo atbildību likumprojektā netiek iekļautas, aicinām izvērtēt, vai likumprojekta anotācijā ir atstājama norāde, ka normas par soda ieviešanu ir izskatītas Tieslietu ministrijas Administratīvās atbildības likuma pastāvīgajā darba grupā un ir ņemtas vērā darba grupas izteiktās norādes.
Piedāvātā redakcija
-