Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
09.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Dokumenta projekta plāna 5.2. pasākums paredz sadarbībā ar jomas speciālistiem izstrādāt nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas prasības atkarību profilakses speciālistam darbam pašvaldībā, definējot tā pamatuzdevumus, nepieciešamās zināšanas, prasmes un izglītību (piemēram, psihologs, sabiedrības veselības speciālists, sociālais darbinieks) pienākumu veikšanai.

Valsts izglītības satura centrs vērš uzmanību, ka saskaņā ar 03.03.2022. Profesionālās izglītības likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.04.2022. no likuma ir izslēgts 24.1 pants. Profesionālās kvalifikācijas prasības. Likuma V nodaļas 22.panta 2.apakšpunkts nosaka profesionālās izglītības satura reglamentējošo pamatdokumentu - profesijas standarts un tajā iekļautās profesionālās kvalifikācijas prasības.
Savukārt likuma 22.1 pants Profesionālo kvalifikāciju sistēma nosaka, ka profesionālo kvalifikāciju sistēma ir sistematizēts nozarē nepieciešamo prasību kopums profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences pilnveidei, kuru veido:
1) nozares kvalifikāciju struktūra;
2) profesiju standarti un tajos iekļautās profesionālās kvalifikācijas prasības;
3) profesionālās izglītības saturs;
4) profesionālās kvalifikācijas vai tās daļas novērtēšanas, atzīšanas un piešķiršanas nosacījumi.

Valsts izglītības satura centrs lūdz izvērtēt vai nepieciešams ieviest jaunu profesionālo kvalifikāciju “Atkarību profilakses speciālists” un izstrādāt profesijas standartu un tajā iekļautās profesionālās kvalifikācijas prasības un vienlaicīgi izvērtēt vai “Atkarību profilakses speciālista” kompetences, zināšanas un prasmes nav iekļaujamas citās, jau esošās profesionālās kvalifikācijās, veicot esošo profesijas standartu aktualizāciju un ieviešot izmaiņas profesionālās izglītības saturā.
 
Piedāvātā redakcija
-