Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-246
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
22.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punkta 3.apakšpunktu, norādot ZVA neizmantotā 2021.gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikuma apmēru uz 2022.gada 1.janvāri.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punkta 3.apakšpunkta otrajā rindkopā norādīto informāciju atbilstoši šī punkta 1. un 2.apakšpunktā sniegtajai informācijai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punkta 2.apakšpunkta beigās iekavās norādīto informāciju, skaitļa “9” vietā lietojot skaitli “8”.
Piedāvātā redakcija
-