Atzinums

Projekta ID
21-TA-793
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Precizēt informāciju būvi (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem.
 
Piedāvātā redakcija
Būve (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) “Grenču noliktava”, Usmas pagastā, Ventspils novadā., ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9874 502 0040) sastāvā. Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9874 502 0040) ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Usmas pagasta zemesgrāmatā Nr.100000616997. Īpašuma tiesības uz būvi (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) nostiprinātas valstij, Finanšu ministrijas personā, lēmuma datums: 24.08.2021.