Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
22-TA-2876
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
12.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
Priekšlikums
Ņemot vērā projekta steidzamības pamatojumu, kā arī panāktos kompromisus Latvijas Pašvaldību savienība saskaņo grozījumu projektu.
Vienlaikus izsakām cerību, ka drīzumā tiks veikti tālākie pilnveides pasākumi, kas nodrošinās automatizētu datu par jaunajām būvēm vai veiktajām pārbūvēm saņemšanu no BIS, reģistrāciju Kadastra, kā arī jauno būvju automatizētu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Tāpat izsakām cerību, ka praksē operatīvi un racionāli  tiks īstenots šis Anotācijā aprakstītais:
"Ja tiks konstatētas tehniskas problēmas, kuru dēļ paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta informāciju no būvniecības informācijas sistēmas Dienests nebūs saņēmis, tad problēmu paredzēts risināt iestāžu sadarbības ietvaros (neiesaistot privātpersonu). Lai pēc iespējas  izslēgtu kadastra datu reģistrācijas un aktualizācijas atteikumus paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta gadījumos, kad informāciju Dienests saņem no būvniecības informācijas sistēmas un būvniecības process ir bijis tiesisks un būvniecības informācijas sistēmā ir noslēdzies, Dienests lūgs trūkstošo informāciju būvvaldēm un personām atbilstoši Administratīvā procesa likumā nostiprinātājām tiesību normām, to skaitā atbilstoši kurām iesniedzējam ir pienākums sadarboties ar iestādi un sniegt tā rīcībā esošo informāciju, kura nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Tāpat Dienests un Ekonomikas ministrija sadarbosies procedūru pilnveidošanas un normatīvo aktu interpretācijas jautājumos, lai tie nebūtu iemesls atteikuma lēmumiem un nepieciešamības gadījumā veiks izmaiņas normatīvajos aktos un sadarbības procedūrās."
Piedāvātā redakcija
-