Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-370
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (turpmāk – anotācija) 1.3. sadaļā ir norādīts, ka Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā", ar kuru paredzēts veikt grozījumus Konkurences likuma 4. pantā, paredzot, ka Konkurences padome ir Ministru kabineta pārraudzības iestāde. Vienlaikus anotācijā norādīts, ka Konkurences padome būs Ministru kabineta pārraudzības iestāde no 2022. gada 1. janvāra. Vēršam uzmanību, ka šobrīd Saeimā izskatīšanā ir likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" (Nr. 1188/Lp13), kas ir 2022. gada valsts budžeta likumprojekta pavadošās likumprojektu paketes likumprojekts. Šī likumprojekta spēkā stāšanās ir paredzēta 2022. gada 1. janvārī. Savukārt likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā", kurā paredzēts noteikt, ka Konkurences padome ir Ministru kabineta pārraudzības iestāde, vēl nav izskatīts Ministru kabinetā, un tajā ir noteikts, ka tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotācijas 1.3. sadaļā ietverto informāciju, jo brīdis, ar kuru Konkurences padome kļūs par Ministru kabineta pārraudzības iestādi atkarīgs no minētā likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" spēkā stāšanās, kas var arī nebūt 2022. gada 1. janvāris.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Priekšlikums
Anotācijas 4.1.1. sadaļā ir norādīts, ka Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā", ar kuru paredzēts veikt grozījumus Konkurences likuma 4. pantā, paredzot, ka Konkurences padome ir Ministru kabineta pārraudzības iestāde. Vienlaikus anotācijā norādīts, ka Konkurences padome būs Ministru kabineta pārraudzības iestāde no 2022. gada 1. janvāra. Vēršam uzmanību, ka šobrīd Saeimā izskatīšanā ir likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā" (Nr. 1188/Lp13), kas ir 2022. gada valsts budžeta likumprojekta pavadošās likumprojektu paketes likumprojekts. Šī likumprojekta spēkā stāšanās ir paredzēta 2022. gada 1. janvārī. Savukārt likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā", kurā paredzēts noteikt, ka Konkurences padome ir Ministru kabineta pārraudzības iestāde, vēl nav izskatīts Ministru kabinetā, un tajā ir noteikts, ka tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotācijas 4.1.1. sadaļā ietverto informāciju, jo brīdis, ar kuru Konkurences padome kļūs par Ministru kabineta pārraudzības iestādi atkarīgs no minētā likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" spēkā stāšanās, kas var arī nebūt 2022. gada 1. janvāris.
Piedāvātā redakcija
-