Atzinums

Projekta ID
23-TA-319
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdus "e-pakalpojumu sistēmā "ePārskati"" ar vārdiem "e-pakalpojumā ePārskati", jo atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumiem Nr. 128 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus" Valsts kase informācijas apriti organizē, izmantojot šādus e-pakalpojumus: ePārskati – pārskatu sagatavošanai, iesniegšanai un apkopošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārskatu sniegšanas jomā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ir precizējama rīkojuma projekta 3.punkta redakcija, nosakot termiņu līdz kuram finansējuma saņēmēji iesniedz pārskatus par finansējuma izlietojumu, attiecīgi precizējot informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdus "pārskata atbilstību" ar vārdiem "pārskatā iekļauto datu atbilstību", jo ar pārskata atbilstību ePārskatos saprot  iestrādātas iekšējās kontroles, savukārt iekļautie dati pārskatā var atbilst pieškirtā finansējuma apmēram. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdu "ePārskatā" ar vārdu "pārskatā" (anotācijā šī norma tiek aprakstīta korekti).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt 1.pielikuma 55.punktu ņemot vērā Ministru kabineta 2022.gada 6.jūlija rīkojumu Nr.492 "Par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju", kas nosaka, ka tā ar 2022. gada 31. oktobri ir reorganizēta un tā turpina pastāvēt kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība (izglītības iestādes dibinātāja nosaukums ir Rīgas Tehniskā universitāte).
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdus "atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" ar vārdiem "atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus" atbilstoši aktuālajiem Ministru kabineta 2021.gada 25.februāra noteikumiem Nr.128 "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus".
Piedāvātā redakcija
-