Atzinums

Projekta ID
23-TA-2941
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 3. sadaļā “Turpmākā rīcība” paredzēts, ka atbalsta programmu ietvaros, kas vērstas uz valsts resora ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, ēku renovācija primāri tiktu īstenota tām ēkām valsts ēku sarakstā, kas neatbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām, un energoefektivitātes rezultātā tiktu sasniegts gandrīz nulles patēriņš, lai attiecīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma rezultātus varētu ieskaitīt publiskā sektora renovācijas mērķī.

Saistībā ar minēto Iekšlietu ministrija pauž bažas, vai tādējādi valsts iestādēm nebūs uzlikts par pienākumu veikt energoefektivitātes pasākumus arī tādām ēkām, kuru turpmākā attīstība netiek plānota un kuras perspektīvā varētu tikt virzītas atsavināšanai vai pat nojaukšanai. Turklāt nereti energoefektivitātes pasākumu īstenošana tiek veikta vienlaikus ar citiem ēkas uzlabošanas darbiem, kam nereti ir daudzkārt augstāka prioritāte nekā energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, līdz ar to var veidoties situācijas, kad iestādes pieteikums energoefektivitātes pasākumu īstenošanai var tikt noraidīts tikai tāpēc, ka valsts resora ēku sarakstā ir ēkas ar sliktākiem energoefektivitātes rādītājiem, tādējādi varētu tikt kavēta plānoto ēkas uzlabošanas darbu veikšana.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma sadaļā 1.4 "Labās prakses piemēri" norādītais piemērs: "Iekšlietu ministrija elektroenerģijas optimizēšanai ziemas periodā serveru telpas un servertehnikas dzesēšanai kondicionēšanas sistēma iestatīta free cooling režīmā jeb gaisa dzesēšanai tiek izmantot āra atmosfēras gaiss ar enerģijas ietaupījumu 4,704 MWh." nav attiecināms uz visu Iekšlietu ministrijas resoru, bet gan vienīgi uz Finanšu izlūkošanas dienestu.
Norādāms, ka ar esošo ventilācijas/dzesēšanas sistēmu Iekšlietu ministrijas datu centrus bez to laikietilpīgas un dārgas pārbūves nav iepsējams pielāgot tā, lai iekārtas tiktu dzesētas tikai ar āra atmosfēras gaisu sezonālajos apstākļos, kad tas būtu iespējams. Vienlaikus jānorāda, ka nav veikta priekšizpēte, lai konstatētu, ka esošās ēkās/telpas, kurās ir ierīkoti  datu centri, ir iespējams atbilstoši pielāgot.
Piedāvātā redakcija
Lūdzu piemēru: "Iekšlietu ministrija elektroenerģijas optimizēšanai ziemas periodā serveru telpas un servertehnikas dzesēšanai kondicionēšanas sistēma iestatīta free cooling režīmā jeb gaisa dzesēšanai tiek izmantot āra atmosfēras gaiss ar enerģijas ietaupījumu 4,704 MWh.", attiecināt uz Finanšu izlūkošanas dienestu vai svītrot.
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Aizstāt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā vārdus "samazināt kopējo enerģijas ietaupījumu" ar vārdiem "samazināt kopējo enerģijas patēriņu".
Piedāvātā redakcija
-