Atzinums

Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Mērnieku biedrība
Atzinums iesniegts
22.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
15. punkts un 18. punkts.
Kādos gadījumos piemēro šajos punktos minētās maksas? 14.1. punkts nosaka maksu par informācijas saņemšanu  par zemes vienību un robežojošajām zemes vienībām. Praksē bieži rodas situācijas, kur nepieciešama papildus informācija (senāka uzmērīšanas lieta par uzmērāmo vai robežojošo zemes vienību, uzmērīšanas lieta par vienību tālāk, ja risināmi jautājumi par punktu atjaunošanas uz citas līnijas, un citi materiāli, lai labāk un pilnvērtīgāk izvērtētu zemes vienību robežu novietojumu). Līdz šim papildus maksa par šiem pieprasījumiem nav piemērota. Vai šī prakse saglabāsies kā šobrīd un minētie punkti attiecināmi uz citiem pieprasījumiem vai minētā maksa tiks piemērota šajos gadījumos un par katru papildus pieprasījumu situācijas labākai izvērtēšanai tiks iekasēta?

27.punkts.
Latvijas Mērnieku biedrība piesaista VZD speciālistus mērnieku profesionālās pilnveides kursu organizēšanā. Šobrīd no VZD puses tiek piemērota maksa atbilstoši esošajam cenrādim. Vai šī maksa tiks palielināta arī saistībā ar LMB kursiem, kur iesaistīsim VZD speciālistus? Ņemot vērā, ka VZD kā Valsts iestāde nodarbojas ar metodisko vadību zemes kadastrālajā uzmērīšanā, tās pienākums ir sniegt skaidrojumus par attiecīgās jomas normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem vienotas prakses nodrošināšanai. Vai par šo funkciju pildīšanu būtu nepieciešams saņemt samaksu? Ņemot vērā, ka pēc šī cenrāža stāšanās spēkā tā būs gandrīz 50 EUR no viena klausītāja?
Piedāvātā redakcija
-