Atzinums

Projekta ID
21-TA-510
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
03.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Iebilstam pret 19.15. apakšpunkta redakciju, jo administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika izveidota Ventspils valstspilsētas pašvaldība. 
 
Piedāvātā redakcija
“19.15. Ventspils valstspilsētas pašvaldība”.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Iebilstam, ka 22. rindā kā iesaistītā institūcija ir norādīta Ventspils novada pašvaldība, kura ir realizējusi 10.1.3. SAM projektu ar maksimāli pieejamo Eiropas Sociālā fonda finansējumu EUR 40 500 apmērā, jo finansējuma saņēmējs ir Ventspils valstspilsētas pašvaldība. Vienlaicīgi lūdzam precizēt, ka Ventspils valstspilsētas pašvaldība ir īstenojusi tehniskās palīdzības projektu arī 11.1.1. SAM ietvaros ar kopējo finansējumu EUR 21 057,14, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 17 898,57 apmērā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam precizēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības nosaukumu un informāciju par finansējumu 11.1.1. SAM ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-