Atzinums

Projekta ID
22-TA-3339
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
07.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot rīkojuma projekta 4. punktu kā Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" regulējuma dublējošu. Nepieciešamības gadījumā lūdzam skaidrojumu par Zemkopības ministriju kā finansējuma saņēmēju ietvert rīkojuma projekta 2. punktā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Iebildums
Rīkojuma projekta anotācijā ietverta informācija, ka šobrīd nav nodrošināta veterināro zāļu pārvaldības informācijas sistēmu integrācija ar Eiropas Savienības un Eiropas zāļu aģentūras centralizētajām datubāzēm, tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests nevar izpildīt Eiropas Savienības tiesību aktu regulējuma prasības. Saistībā ar minēto lūdzam izvērtēt, vai ar rīkojuma projektu tiek nodrošināta Eiropas Savienības tiesību aktu izpilde, tai skaitā ieviestas Eiropas Savienības regulu prasības, uz kurām norādīts rīkojuma projekta anotācijā. Attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.19. apakšpunktu, lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotācijas 5. sadaļu ar atbilstošu skaidrojumu par attiecīgo regulu prasību ieviešanu rīkojuma projektā.
Piedāvātā redakcija
-