Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 20. punktā nav ietvertas atbalstāmās darbības, kādēļ lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 4. punktu, nodrošinot skaidra tiesību normas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 15. punktā norādīt, kas konkrēti tiek iesniegts Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai par priekšatlasē atlasītām pašvaldībām un to investīcijai virzītajām izglītības iestādēm, tādējādi nodrošinot skaidras tiesību normas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 19. punkta trešajā teikumā un tā anotācijā skaidrot, vai ar sadarbības projektu ir saprotams investīcijas projekts (t.i., noteikumu projekta kārtībā apstiprināts projekta iesniegums) vai kāds cits projekts. Attiecīgā gadījumā lūdzam nodrošināt vienveidīgu terminoloģiju. Tāpat līdzīgi lūdzam skaidrot, vai ar atbalsta saņēmēju saprotams finansējuma saņēmējs. Uzsveram, ka viena jēdziena izteikšanai jāizmanto vieni un tie paši termini. Iekšējā terminoloģiskā konsekvence veicina normatīvā akta skaidrību, novēršot pretrunīgus viedokļus vai šaubas par dažādu terminu saturu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projektu, nedublējot aģentūras un nozares ministrijas funkcijas. Norādām, ka, piemēram, tas, ka aģentūra slēdz vienošanos par projekta īstenošanu paredzēts trīs noteikumu projekta vienībās.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam tehniski precizēt noteikumu projekta 17.2. apakšpunktu "to izmantojot", norādot, kas tiek izmantots.
Piedāvātā redakcija
-