Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2118
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
30.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Slimību profilakses un kontroles centru no 7.pielikuma 2.tabulas sadaļas III. Veselības un labklājības joma 5.punkta informācijas sniegšanas. 5.punktā minētie dati būtu pieprasāmi no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt kārtību kādā sniedzama 56.punkta apakšpunktos pieprasītā informācija. Šobrīd nav skaidrs vai 56.2. apakšpunktā pieprasītais par piešķirto finansējumu iepriekšējā gadā jānorāda par pasākumiem kam tas piešķirts, neatkarīgi no tā vai tas jau ir apgūts.Lūdzam skaidrot vai tas jānorāda par kādu konkrētu laika periodu- tekošo gadu/citu periodu, vai jānorāda apgūtais finansējums. Lūdzam precizēt vai 56.3.apakšpunktā iesniedzamā informācija tiešām paredzēta par  izstrādātajām nozaru pielāgošanās stratēģijām un plāniem, t.i. to projektiem, vai būtu lietderīgāk iesniegt informāciju par apstiprinātajām stratēģijām vai plāniem.
 
Piedāvātā redakcija
-