Atzinums

Projekta ID
23-TA-1883
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Nepieciešams anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” punktā “Pašreizējā situācija” precizēt otru rindkopu atbilstoši Ministru kabineta 18.08.2023. rīkojumam Nr.523 “Par Zāļu valsts aģentūras 2023.gada budžeta apstiprināšanu”.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā attiecībā par 2024.gadam un turpmāk ik gadu paredzētajām izmaiņām starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, palielinot izdevumus atlīdzībai un samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 732 276 euro apmērā, sniegt pamatojumu paredzētajam izdevumu atlīdzībai palielinājumam.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt informāciju anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā, ņemot vērā, ka finansējums 68 391 euro apmērā ir iestrādāts Veselības ministrijas budžetā atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2020.gadam” un likumam “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam”. Vienlaikus lūdzam minētam finansējumam norādīt tā izlietošanas mērķi.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt informāciju anotācijas 3.sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”, t.i. ailē “saskaņā ar valsts budžeta kārtējam gadam, izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam” 2024.gada vietā, lietojot 2023.gadu,  attiecīgi precizējot informāciju un finansējumu pārējās ailēs.
 
Piedāvātā redakcija
-