Atzinums

Projekta ID
23-TA-3186
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka 2021.gada 28.jūnijā ir stājies spēkā Fizisko personu reģistra likums, kas paredz, ka valsts institūcijas un amatpersonas veic vienotu fizisko personu identifikāciju un datu apstrādi vienotā fizisko personu reģistrācijas un uzskaites sistēmā – Fizisko personu reģistrā. Līdz ar Fizisko personu reģistra likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja Iedzīvotāju reģistra likums, tādējādi valsts informācijas sistēma “Iedzīvotāju reģistrs” izbeidza savu darbību.
Ņemot vērā minēto, papildināt projektu ar grozījumu Militārā dienesta likuma 19.panta piektajā daļā un 64.panta otrajā daļā, aizstājot vārdus “Iedzīvotāju reģistra” ar vārdiem “valsts informācijas sistēmas “Fizisko personu reģistrs””.
 
Piedāvātā redakcija
-