Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2359
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3. sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Risinājuma apraksts” Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  IT risinājuma izstrādei 2023.gadā nepieciešamā papildu finansējuma aprēķinu (aiz kola) -  ": 14 cilvēkdienas x 520 euro (1 cilvēkdienas cena atbilstoši pašreiz spēkā esošajā Fizisko personu reģistra uzturēšanas līgumā noteiktajai likmei) x 21% PVN = 8 809 euro''  izteikt piedāvātā redakcijā. 
Piedāvātā redakcija
“: 14 cilvēkdienas x 520 euro (1 cilvēkdienas cena atbilstoši pašreiz spēkā esošajā Fizisko personu reģistra uzturēšanas līgumā noteiktajai likmei) = 8 809 euro (ar PVN)''.