Atzinums

Projekta ID
22-TA-2359
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.3. sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Risinājuma apraksts” Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  IT risinājuma izstrādei 2023.gadā nepieciešamā papildu finansējuma aprēķinu (aiz kola) -  ": 14 cilvēkdienas x 520 euro (1 cilvēkdienas cena atbilstoši pašreiz spēkā esošajā Fizisko personu reģistra uzturēšanas līgumā noteiktajai likmei) x 21% PVN = 8 809 euro''  izteikt piedāvātā redakcijā. 
Piedāvātā redakcija
“: 14 cilvēkdienas x 520 euro (1 cilvēkdienas cena atbilstoši pašreiz spēkā esošajā Fizisko personu reģistra uzturēšanas līgumā noteiktajai likmei) = 8 809 euro (ar PVN)''.