Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
22.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
No minētā likumprojekta panta daļas un likumprojekta anotācijas nav skaidrs termina "akreditācija" definējums, proti, kādas atbilstības novērtēšanas darbības tiks akreditētas un atbilstoši kādam akreditācijas standartam. Informācija ir būtiski svarīga, lai savlaicīgi apzinātos, kādas kompetences būs nepieciešamas valsts aģentūrai "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lai mazinātu normu nenoteiktību un uzlabotu teksta skaidrību, aicinām precizēt sniegto definīciju, nosakot, ka liels uzņēmums atbilst Regulas (ES) Nr.651/2014 2.panta 24.punkta prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lai mazinātu normu nenoteiktību un uzlabotu teksta skaidrību, aicinām precizēt sniegto definīciju, nosakot, ka vidējs uzņēmums atbilst Regulas (ES) Nr.651/2014 2.panta 2.punkta prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts
Priekšlikums
Likumprojekta 19.pantā norādīta atsauce uz likumā noteiktiem pakalpojuma sniedzēja pienākumiem un tiesībām. Lūdzu skaidrot, kur likumprojektā ir ietvertas pakalpojuma sniedzēja tiesības
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot, pēc kādiem kritērijiem pakalpojumu sniedzējs veiks pašizvērtējumu, lai noteiktu, vai tas atbilst būtiska vai svarīga pakalpojuma sniedzēja statusam (vai tikai atbilstoši likumprojektā noteiktajam uzņēmuma lielumam un definētajai nozarei?). Lūdzu skaidrot, kā ir plānots veikt minēto pakalpojumu sniedzēju uzskaites uzraudzību?
Piedāvātā redakcija
-
6.
Likumprojekts
Priekšlikums
Šajā punktā būtu nepieciešams precīzāks formulējums veicamo darbību secībai. Esošā redakcija nosaka to, subjekts uzsāk darbības kiberincidenta novēršanai, paralēli informē kompetento institūciju un ievēro tās sniegtās rekomendācijas. Šādā redakcijā pastāv risk, ka subjekts patvaļīgi veic darbības, kas, iespējams, ir pat pretējas kompetentās institūcijas rekomendācijām, jo esošā redakcija nosaka, ka sākumā ir jārīkojas, tad paralēli jāziņo atbildīgajai institūcijai un tikai tad jāpilda sniegtās rekomendācijas. Vienlaikus, tā kā atbildīgajai institūcijai noteikts pienākums sniegt atgriezenisko saiti 24h laikā, rodas vēl viens risks, ka neveicot vispār nekādas darbības un gaidot rekomendācijas, situācija var kritiski pasliktināties. 
 
Piedāvātā redakcija
Konstatējot kiberincidentu, subjekts nekavējoties informē par kiberincidentu kompetento kiberincidentu novēršanas institūciju un izpilda tās sniegtās rekomendācijas par rīcību kiberincidenta gadījumā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kiberincidenta gadījumā nekavējoties informē par notikušo arī kompetento valsts drošības iestādi.
7.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzu precizēt Anotācijā ietvertās atsauces uz likumprojekta konkrētiem pantiem (numerācija), kas neatbilst likumprojektam.
Piedāvātā redakcija
-