Atzinums

Projekta ID
22-TA-3431
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība lūdz izslēgt 13.2.punkta grozījumus no šīs grozījumu paketes, jo:
1) grozījumi nav saistīti ar streika sarunu vienošanos;
2) grozījumi nav steidzami virzāmi;
3) par šiem grozījumiem ir nepieciešama papildus diskusija.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība lūdz izslēgt 24.punkta grozījumus no šīs grozījumu paketes, jo:
1) grozījumi nav saistīti ar streika sarunu vienošanos;
2) grozījumi nav steidzami virzāmi;
3) par šiem grozījumiem ir nepieciešama papildus diskusija.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība lūdz izslēgt 25.punkta grozījumus no šīs grozījumu paketes, jo:
1) grozījumi nav saistīti ar streika sarunu vienošanos;
2) grozījumi nav steidzami virzāmi;
3) par šiem grozījumiem ir nepieciešama papildus diskusija.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Vienlaikus ar grozījumu noteikumu 13.2., 24. un 25.punktos izslēgšanu no šo grozījumu paketes, Latvijas Pašvaldību savienība lūdz izlēgt no anotācijas rindkopas:
1) "Noteikumu projekts paredz precizēt 13.2. apakšpunktā noteikto normu, precizējot, ka pašvaldība aprēķinot finansējumu atbalsta personālam un administrācijai neņem vērā mērķdotācijas apmēru bērnu no piecu gadu izglītošanā nodarbināto pedagogiem un skolotājiem logopēdiem. Šāda kārtība ir bijusi arī iepriekš un nav plānots to mainīt, ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības programmas īsteno gan pie vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēm, gan pirmsskolas izglītības iestādēm.";
2) "Noteikumu projekts paredz precizēt 24.punktā noteikto normu, precizējot, ka reģionālais koeficients tiek koriģēts vienu reizi, savukārt piemērots nemainīgi četriem gadiem. Lai pašvaldības būtu informēts kāds tieši koeficients tiks piemērots turpmākos četrus gadus aprēķinot mērķdotāciju, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija) to publiskos ministrijas tīmekļvietnē."
3) "Šobrīd noteikumu Nr.376 17.punktā ir noteikts, ka pēc mērķdotācijas sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabineta pašvaldības 20 darbdienu laikā sadala un apstiprina mērķdotāciju izglītības iestādēm un ievada VIIS informāciju par katrai izglītības iestādei apstiprināto mērķdotācijas apmēru. Savukārt noteikumu Nr.376 25.punktā noteikts, ka aprēķinot papildu finansējumu, ņem vērā skolēnu un skolotāju skaita attiecību iepriekšējā gada 15.oktobrī. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojumu par mērķdotācijas sadali pašvaldībām pieņem septembra beigās vai oktobra sākumā, pašvaldības informāciju par finansējumu var ievadīt 20 darbdienas, kas var būt vēlāk nekā 15.oktobris. Lai novērstu neprecīzu datu izmantošanu aprēķinu veikšanai, grozījumi noteikumu projektā paredz pagarināt termiņu no 15.oktobra uz 1.novembri."
 
Piedāvātā redakcija
-