Atzinums

Projekta ID
21-TA-80
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
30.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta 21.lpp. otras rindkopas trešo teikumu “Tie ir divpadsmit stāsti par dažādiem psihiskās veselības sarežģījumiem: depresiju, nesuicidālu paškaitējumu, narkotiku atkarību, alkohola atkarību, anoreksiju, robežstāvokļa personības traucējumiem, bipolāri afektīviem traucējumiem, šizoafektīviem traucējumiem, demenci, mācīšanās traucējumiem, uzmanības deficītu un hiperaktivitāti, garīgo atpalicību.”, izsakot šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
“Tie ir trīspadsmit stāsti par dažādiem psihiskās veselības sarežģījumiem: depresiju, nesuicidālu paškaitējumu, narkotiku atkarību, alkohola atkarību, anoreksiju, robežstāvokļa personības traucējumiem, bipolāri afektīviem traucējumiem, šizoafektīviem traucējumiem, demenci, mācīšanās traucējumiem, uzmanības deficītu un hiperaktivitāti, garīgo atpalicību.”
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārcelt informatīvā ziņojuma projekta 73.lpp. otro rindkopu “Augsts ir nervozitātes un nomāktības pašvērtējums pusaudžiem. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma dati liecina, ka 11, 13 un 15-gadīgo skolēnu grupā 2018. gadā 31,9% zēnu un 46,1% meiteņu vismaz reizi nedēļā bijušas sūdzības par nervozitāti. Savukārt nomāktību 2018. gadā izjuta 22,2% zēnu un 40,0% meiteņu.  Latvijas skolēnu sūdzību par nervozitāti un nomāktību īpatsvars gan zēniem gan meitenēm atbilst Starptautiskā skolēnu veselības pētījuma dalībvalstu vidējam līmenim.” uz sadaļu “Bērnu pašnāvību novēršana” 19.lpp.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārcelt informatīvā ziņojuma projekta 73.un 74.lpp. minētos datus atkarību profilakses jomā (par smēkēšanu, alkohola,  narkotiku lietošanu) uz  sadaļas “Pusaudžu veselība” pie Komitejas ieteikuma “Strādāt ar narkotiku lietošanas sastopamību bērnu vidū, tostarp veicinot bērnu izpratni par narkotiku lietošanas negatīvajām sekām, sniedzot bērniem pareizu un objektīvu informāciju, kā arī dzīves prasmju izglītību par atkarību izraisošo vielu, arī tabakas un alkohola, lietošanas novēršanu; izstrādāt īpašu un bērniem draudzīgu narkotiku atkarības ārstēšanas pieeju un bērniem paredzētus kaitējuma mazināšanas pakalpojumus.”81.lpp.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārcelt informatīvā ziņojuma projekta 75.lpp. sesto un septīto rindkopu par Veselības ministrijas pasākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas jomā uz sadaļu “Pusaudžu veselība” 80.lpp., papildinot, ka šos pasākumus īstenoja Veselības ministrija Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izteikt informatīvā ziņojuma projekta 78.lpp. otro rindkopu “Tika secināts, ka starp pētāmās populācijas bērniem (92 bērni pēc akūtās SARS-CoV-2 infekcijas pārslimošanas) 20% bērnu sūdzējās par rīta nogurumu, neskatoties uz pietiekamo miega ilgumu, 18% par ieilgušu nespēku, 15% par periodiskām galvassāpēm, 16% par ožas un garšas izmaiņām.” šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Minētais pētījums parādīja, ka pat 51% bērnu un jaunu cilvēku bez hroniskām saslimšanām pēc Covid-19 pārslimošanas vēl trīs vai vairāk nedēļas saglabājas dažādas veselības problēmas. Tika secināts, ka starp pētāmās populācijas bērniem (92 bērni pēc akūtās SARS-CoV-2 infekcijas pārslimošanas) 20% bērnu sūdzējās par rīta nogurumu, neskatoties uz pietiekamo miega ilgumu, 18% par ieilgušu nespēku, 15% par periodiskām galvassāpēm, 16% par ožas un garšas izmaiņām. Turklāt pasaules pieredze rāda, ka brīžos, kad pandēmija sasniedz savu kulmināciju, apmēram 0.1% bērnu pat pēc viegli pārslimota Covid-19 saskaras ar nopietniem imūnās sistēmas regulācijas traucējumiem ar izteiktu organisma iekaisuma reakciju vairākās orgānu sistēmās un nereti ietekmi arī uz sirds veselību (šis iekaisuma fenomens ir saistīta ar paša organisma īpatnībām, kuras vēl tiek pētītas visā pasaulē).
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izteikt informatīvā projekta 81.lpp. piekto rindkopu “VM vadībā līdz 2019.gadam norisinājās sabiedrības informēšanas kampaņa “Spēks pateikt “Nē!” ar mērķi samazināt atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību skolas vecuma bērnu, darbspējas vecuma iedzīvotāju, jo īpaši teritoriāli atstumto, trūcīgo iedzīvotāju, bezdarbnieku, personu ar invaliditāti vidū, sniedzot zināšanas un veidojot izpratni par smēķēšanas un alkoholisko dzērienu lietošanas (t.sk., riskantas alkohola lietošanas) radīto kaitējumu veselībai, kā arī smēķēšanas atmešanas jautājumiem.” šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
VM ESF ietvaros līdz 2019.gadam īstenoja sabiedrības informēšanas kampaņu “Spēks pateikt “Nē!”” ar mērķi samazināt atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību skolas vecuma bērnu, darbspējas vecuma iedzīvotāju, jo īpaši teritoriāli atstumto, trūcīgo iedzīvotāju, bezdarbnieku, personu ar invaliditāti vidū, sniedzot zināšanas un veidojot izpratni par smēķēšanas un alkoholisko dzērienu lietošanas (t.sk., riskantas alkohola lietošanas) radīto kaitējumu veselībai, kā arī smēķēšanas atmešanas jautājumiem.”.