Atzinums

Projekta ID
23-TA-404
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Tieslietu ministrija uztur savus 05.02.2024. un 07.03.2024. atzinumos paustos priekšlikumus, ka valstij būtu nepieciešams vērtēt administratīvā sloga mazināšanu personām ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem un veicināt šādu personu tiesību ievērošanu un interešu aizsardzību, novēršot šo personu rīcībspējas ierobežošanu, lai tām noteiktu invaliditāti vai piešķirtu pakalpojumus.
Piedāvātā redakcija
-