Atzinums

Projekta ID
23-TA-2941
Atzinuma sniedzējs
Aizsardzības ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Informējam, ka Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.punktā norādīto uzdevumu par ēku energosertifikācijas nepieciešamību,  attiecinot uzdevuma izpildi uz Aizsardzības ministrijas visām valdījumā esošajām ēkām, iepriekš minētā punkta norādītajā termiņā  (nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31.decembrim), nav iespējams izpildīt, ņemot vērā lielo īpašumu skaitu, kuriem nepieciešama sākotnēja vai atkārtota energosertificēšana.
Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.punktā paredzēt izņēmumu Aizsardzības ministrijai, paredzot uzdevuma izpildi līdz 2025. gada 31.decembrim.
Vēršam uzmanību, ka Aizsardzības ministrija izprot energosertifikācijas nozīmi un nepieciešamību, lai sasniegtu kopējos mērķus Aizsardzības ministrijas īpašumā esošo ēku energodrošības nodrošināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. Jāpiebilst arī, ka informatīvajā ziņojumā Klimata un enerģētikas ministrijas publicētie statistikas pētījuma rezultāti un, pamatojoties uz šo pētījumu, izdarītie secinājumi par enerģijas patēriņa automātisko kontroli un uzskaiti, arī par ievērojamu skaitu Aizsardzības ministrijas īpašumā esošajām ēkām, ir aktuāla tēma, kas prasa steidzamu pasākumu ieviešanu, tādu kā, enerģijas patēriņa skaitītāju ar attālināto datu pārraidi, sensoru, kontrolieru, serveru aprīkojuma, tehniskā tīkla, drošības ierīču tīkla, programmatūras datu vākšanas, analīzes un vizualizēšanas uzstādīšanu, kas ļauj efektīvi uzskaitīt un kontrolēt enerģijas patēriņu, konsekventi plānojot pasākumus, kuru mērķis ir vispārējs siltumenerģijas, elektroenerģijas, dabasgāzes patēriņa samazinājums Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā noteiktajā apjomā (vismaz par 1,9%) no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, kā arī ilgtermiņā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 18.10.2023. vēstulē Nr.MV-N/2237 minēto, priekšlikums precizēt informatīvā ziņojuma 2.tabulā 7.atsauci, norādot, ka informācija ir sniegta ierobežotā apjomā.
Piedāvātā redakcija
-