Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
14.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LFNA lūdz EM skaidrot izvērstāk, kura persona/s un kādā veidā varēs padarīt pieejamu bankai mājas tehnisko dokumentāciju, kas atrodas BIS. .
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LFNA ierosina izvērtēt iespēju MKN paredzēt ne tikai atbalstu finanšu instrumentu veidā,kas kombinēti ar dotāciju (kapitāla atlaidi), bet arī atbalstu tikai dotāciju veidā (kapitāla atlaide). Tādējādi atbalsts gala saņēmējiem būtu pieejamāks - būtu iespēja arī saņemt pie cita finansētāja aizdevumu un dotāciju (kapitāla atlaidi), neizmantotojot finanšu instrumentus. Atbalsta programmas mērķim būtu jābūt vērstam uz atbalsta saņemšanu saņēmējam pieejamākajā veidā. Šobrīd dotācija (kapitāla atlaide) ir pieejama, tikai izmantojot finanšu instrumentu, kas sadārdzina atbalsta saņemšanu, kā arī palielina administratīvo slogu.      
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LFNA ierosina izvērtēt iespēju MKN paredzēt ne tikai atbalstu finanšu instrumentu veidā,kas kombinēti ar dotāciju (kapitāla atlaidi), bet arī atbalstu tikai dotāciju veidā (kapitāla atlaide). Tādējādi atbalsts gala saņēmējiem būtu pieejamāks - būtu iespēja arī saņemt pie cita finansētāja aizdevumu un dotāciju (kapitāla atlaidi), neizmantotojot finanšu instrumentus. Atbalsta programmas mērķim būtu jābūt vērstam uz atbalsta saņemšanu saņēmējam pieejamākajā veidā. Šobrīd dotācija (kapitāla atlaide) ir pieejama, tikai izmantojot finanšu instrumentu, kas sadārdzina atbalsta saņemšanu, kā arī palielina administratīvo slogu. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt, vai kapitāla atlaides saņemšanai nepieciešams izpildīt abu veidu darbus - gan energoefektivitātes uzlabošanu, gan pāreju uz atjaunojamajiem resursiem. Ja tā nav, lūdzam nomainīt "un" ar "vai".  
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam labot, izdalot atsevišķi kapitāla atlaides saņemšanu (bez finanšu instrumentu izmantošanas).  
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām papildināt ar 20.3. punktu:  
Piedāvātā redakcija
20.3. kapitāla atlaidei. . 
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt Noteikumu 22. punktu ar pilnvarotās personas galveno pienākumu uzskaitījumu,kā arī ar atbildību. 
 
Piedāvātā redakcija
Papildināt noteikumu 22. punktu ar:
.., kā arī nodrošina, ka projekts tiek īstenots atbilstoši normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām. Pilnvarotā persona atbild par zaudējumiem, ko tā nodarījusi ar savu darbību vai bezdarbību dzīvokļu īpašniekiem.    
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ar iespēju pieteikties tikai kapitāla atlaidei, bez finanšu instrumenttu izmantošanas. 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Kā noteikts MKN 2.7. punktā, tad kredītiestāde var apliecinājumu arī neizsniegt, līdz ar to tāds dokuments kā apliecinājums nebūs.  
Piedāvātā redakcija
kredītiestādes apliecinājums, ja tāds izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 2.7. punktu".   
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam labot, paredzot, ka kapitāla atlaide tiek ieskaitīta arī tad, ja netiek izmantoti finanšu instrumenti.  
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Skaidrojam, ka banka vērtē aizņēmēju, nevis kredīta kvalitāti, tāpēc punkta redakcija nav saprotama, lūgums precizēt.
 
Piedāvātā redakcija
-