Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-2203
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
   Norādām, ka saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju, budžeta nefinansētu iestāžu un pašvaldību, kā arī kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Ņemot vērā, ka atbilstoši MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums” Veselības ministrija (turpmāk - VM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē, atzīmējam, ka VM ir atbildīga par piešķirtā finansējuma sadalījumu, valsts budžeta līdzekļu efektīvu, racionālu un ekonomisku izlietošanu, kā arī finansējuma izlietojuma kontroli atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
       Vienlaikus vēršam uzmanību, ka veselības aprūpes pakalpojumu tarifu pārskatīšana uz trim mēnešiem (atbilstoši ziņojumā norādītajam nepieciešamais finansējums 2023.gadam ir 15 346 845 euro)  nozīmē četras reizes lielāka papildu valsts budžeta finansējuma apmēra ietekmi uz turpmākajiem gadiem ik gadu, t.i., 61 387 380 euro. 
 
Piedāvātā redakcija
-