Atzinums

Projekta ID
21-TA-1499
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā “Detalizēts izdevumu aprēķins” norādīto bērnu skaitu, par kuriem tika nodrošinātas atbalsta izmaksas novembrī, jo pēc patreizējās redakcijas atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu (636,36 euro) ir lielāks kā paredzētie 500 euro mēnesī.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MK 17.11.2021. rīkojuma Nr.848 anotācijā tika plānots nepieciešamības gadījumā finansējumu slimības palīdzības pabalstam laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam 334 915 euro apmērā novirzīt citu ar LM nozari saistīto Covid-19 atbalsta pasākumu nodrošināšanai 2021.gadā, tai skaitā vienreizēja atbalsta izmaksām par bērnu, lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu ar minēto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-