Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Latvijas izglītības vadītāju asociācija
Atzinums iesniegts
17.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Rūpīgi iepazīstoties ar ziņojuma ietvaros paredzētajām horizontālajām pārmaiņām nozarē, kā arī, novērtējot līdzšinējo pārmaiņu vadības pieredzi, lūdzam ļoti kritiski pārvērtēt protokollēmumā paredzētos uzdevumu termiņus un lemt par finansēšanas modeļa ieviešanu no 2025.gada 1.septembra.
Piedāvātā redakcija
Saglabāt doto uzdevumu termiņus attiecībā uz plānošanas, saskaņošanas un modelēšanas darbībām, bet proporcionāli pārlikt finansēšanas modeļa izstrādes (7., 8., 14., 15. utml punkti) un normatīvo aktu projektu sagatavošanas termiņus līdz 2024.gada decembrim. Tas arī attiektos uz sarunām ar pašvaldībām un partneriem. Tādā veidā tiktu nodrošināts kvalitatīvs darbs pie tik ļoti nopietnas nozares reformas, kuras fiskālā ietekme būtu 2025.gad budžetos.