Atzinums

Projekta ID
23-TA-2433
Atzinuma sniedzējs
"ParSirdi.lv"
Atzinums iesniegts
07.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
5. Izteikt 16.3 punktu šādā redakcijā:
Iebildums
Iepriekšējā MK 899.  izmainīto noteikumu versijas 16.3 punkts paredzēja, ka uz laiku noteiktā medikamentu cena drīkst būt references cenas līmenī, taču šobrīd publiskotajā noteikumu versijā šis punkts jau ir izmainīts un šādu iespēju vairs neparedz.
Ja uz laiku noteiktā cena drīkstētu būt references cenas līmenī, tas ļautu ražotājiem samazināt cenu un piedāvāt pacientiem plašāku lētāko medikamentu klāstu, vienlaikus samazinot medikamentu mainību. Tas veicinātu pacientu uzticību un uzlabotu līdzestību.
 
Piedāvātā redakcija
Tādēļ aicinām atgriezties pie iepriekšējā MK 899. noteikumu 16.3 punkta formulējuma, kuru pacientu biedrība “ParSirdi.lv” jau bija atbalstījusi un par to sniegusi savus komentārus kopā ar Latvijas Pacientu organizāciju tīklu, kas paredz paredzēja, ka uz laiku noteiktā medikamentu cena drīkst būt references cenas līmenī.
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
7. Papildināt ar 36.3 punktu šādā redakcijā:
Priekšlikums
Vēlamies izteikt atzinību priekšlikumiem, kuru mērķis ir rast risinājumu izmaksu samazināšanai medikamentiem. Tomēr būtiski, lai medikamenti būtu arī pacientiem pieejami, turklāt valsts kompensēti, tādējādi mazinot pacientu finansiālo slogu un veicinot pacientu līdzestību.
Bažas raisa 36.3 punktā iestrādātās prasības, kas potenciāli var apdraudēt efektīvu un mūsdienīgu medikamentu pieejamību. Pēc jaunākās MK 899. noteikumu grozījumu versijas publiskošanas pacientu biedrība “ParSirdi.lv” tika oficiāli informēta, ka daļa ražotāju nespēs izpildīt MK 899. noteikumu pašreizējā versijā iestrādāto prasību par noteikumos minētās cenas samazinājumu fiksēto zāļu kombinācijām. Uz šiem riskiem norādījusi arī Starptautiskā Inovatīvo farmaceitisko firmu  asociācija.
Pacientu biedrība aizstāv pacientu tiesības uz mūsdienīgu ārstēšanu. Pacientiem, kuriem ir viens no izplatītākajiem un bīstamākajiem sirds un asinsvadu slimību riskiem – hipertensija – saskaņā ar starptautiskām vadlīnijām tiek rekomendēts ārstēšanā lietot dažādas fiksētu devu kombinācijas vienā tabletē. Šāda ārstēšana ir vienkārša pacientam, jo ir jālieto mazāks tablešu skaits, un pacienti labāk seko ārsta norādījumiem, sasniedzot labākus ārstēšanās rezultātus. Kombinēto medikamentu efektivitāti apstiprina gan plaši pētījumi, gan mūsu pacientu un ārstu pieredze.
Tāpēc saskatām riskus, ja noteikumu izmaiņu dēļ daudziem pacientiem būs jāpērk savi līdz šim lietotie medikamenti par pilnu samaksu (ja tie vairs nebūs kompensēti, jo neatbildīs MK 899. noteikumu prasībām).
 
Piedāvātā redakcija
Ir svarīgi, lai tiktu samazinātas medikamentu cenas, taču būtiski, lai izmaiņas kompensācijas sistēmā neizraisītu medikamentu pieejamības samazinājumu un līdz ar to arī līdzestības pasliktināšanos. Tāpēc aicinām iesaistītajām pusēm rast pacientiem izdevīgu risinājumu, kas neapdraudētu fiksētu devu kombināciju svītrošanu no kompensējamo zāļu saraksta.