Atzinums

Projekta ID
21-TA-1548
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam precizēt norādīto rīkojuma projekta spēkā stāšanās termiņu atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 7. panta trešajai daļai, kas noteic, ka Ministru kabineta rīkojums, izņemot administratīvo aktu, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Iebildums
Lūdzam aizpildīt šo anotācijas sadaļu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr.617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 15. punktu, kas noteic, ka visiem projektiem aizpilda šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minēto anotācijas sadaļu (projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Iebildums
Lūdzam aizpildīt šo anotācijas sadaļu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr.617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 15. punktu, kas noteic, ka visiem projektiem aizpilda šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minēto anotācijas sadaļu (sabiedrības grupas, kuras ietekmēs projekts, ietekme uz tām, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu, tai skaitā administratīvo izmaksu monetārs novērtējums un atbilstības izmaksu monetārs novērtējums).
Piedāvātā redakcija
-