Atzinums

Projekta ID
24-TA-211
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Aicinām vispārīgo pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem iekļaut Augstskolu likuma X nodaļā "Augstskolu īpašums, budžets un saimnieciskā darbība" vai minētā likuma vispārīgajos noteikumos.
Augstskolu likuma 52. pants ir ietverts V nodaļā "Studējošie" un noteic studiju vietu, stipendiju un studiju maksas regulējumu. Taču Augstskolu likuma 52. panta pirmās daļas likuma pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem tiek izmantots, lai noteiktu finansēšanas kārtību arī citiem mērķiem (ne tikai studiju vietu finansēšanai). Tā, piemēram, tagad arī profesūras tenūrai.
 
Piedāvātā redakcija
-